Sold Out

Antanas Jasmantas „Klajūnas“

111 psl. | 120×190 | © 2001 | ISBN: 9955-445-25-4
Rinkinį sudarė Tatjana Maceinienė
Pratarmę parašę Marcelijus Martinaitis

Trečioji Antano Jasmanto (Antano Maceinos) poezijos knyga sudaryta daugiausia iš niekur neskelbtų eilėraščių, parašytų 1942–1985 metais.

2.99

Neturime

Trečioji Antano Jasmanto (Antano Maceinos) poezijos knyga sudaryta daugiausia iš niekur neskelbtų eilėraščių, parašytų 1942–1985 metais, įrėminančių du labai prasmingus poezijos rinkinius „Gruodas“ (1965) ir „Ir niekad ne namolei“ (1980). Pirmoje dalyje spausdinami 1942–1945 m. eilėraščiai, surinkti iš M. Mažvydo bibliotekos rankraščių skyriaus fondų, antroje – maždaug 1958–1970 m. eilėraščiai, publikuoti užsienio lietuvių spaudoje, trečia – paskutinio dešimtmečio eilėraščiai, dalis jų pasirodę spaudoje, kiti – iš A. Maceinos laiškų. Ši poezijos knyga – tai A. Jasmanto kūrybinio palikimo paviešinimas. Palikimo, kurį „galima priskirti praėjusio amžiaus pirmos pusės klasiškai išgryninto, dabar jau chrestomatinio eilėraščio tipui, deja, dėl laiko trukdžių šiek tiek pavėlavusiam“.

„Juos skaitydamas atsiduri kažkokiame gražiame praėjusio amžiaus sode su eilėraščių knyga rankoje, kada dar lėtai ir mąsliai buvo skaitoma poezija, išrašoma laiškuose ir mokykliniuose sąsiuviniuose.“ (pratarmės autorius Marcelijus Martinaitis)