Audioknyga – Blaise Pascal „Mintys“

Įgarsino: Aldas Stulpinas. Trukmė: 10 val. 33 min.

© 2022 | ISBN: 978-609-8280-03-6
Iš prancūzų kalbos vertė Anicetas Tamošaitis ir Jūratė Žalgaitė-Kaya. Įgarsino Aldas Stulpinas

„Mintys“ yra paskirų XVII a. prancūzų filosofo ir matematiko Blaise’o Pascalio paskirų fragmentų rinkinys. Patyręs religinį atsivertimą Pascalis atsidėjo asketiškam gyvenimui, o „Mintys“ daugeliu aspektų yra viso jo gyvenimo kulminacija. Šią knygą Pascalis sumanė kaip krikščionybės apologiją, o garsioji „Pascalio lažybų“ samprata taip pat suformuluota šioje knygoje.

11.45

Add to wishlist
Kategorija:

Šis leidimas – pirmasis pilnas Pacalio „Minčių“ leidimas lietuvių kalba. 1996 m. Aniceto Tamoš5