Edmund Husserl „Karteziškosios meditacijos“

194 psl. | 120×190 | © 2005 | ISBN: 9955-656-12-3
Iš vokiečių kalbos vertė Tomas Sodeika

Labai supaprastinus – tai Descartes’o veikalo „Meditationes de prima phiosophia“ nuodugni analizė pro transcendentalinės fenomenologijos prizmę. Savotiškas penkių dalių atsakymas į šešias Descartes’o meditacijas.

5.99

Add to wishlist

Edmund Husserl (1859 – 1938) – vokiečių matematikas ir filosofas, vienas iš didžiausių fenomenologijos kūrėjų. Iš pradžių stengėsi suvesti logikos dėsnius ir aritmetiką su psichologiniais dėsniais, vėliau, paveiktas neokantizmo pakeitė nuomonę – tapo psichologizmo kritiku, teigdamas, jog logikos neįmanoma sumažinti iki psichologijos. Iškėlė loginės sintaksės teoriją. Bandė išspręsti solipsizmo problemą.  Po jo mirties buvo įsteigta nemažai fenomenologų draugijų. Jo filosofija įtakojo tokius mąstytojus, kaip Martin Heidegger, kuris buvo jo mokinys, Edith Stein, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty ir daug kitų.

„Vienintelis kelias į aukščiausia prasme galutinai pagrįstą pažinimą, arba (o tai vienas ir tas pat) filosofinį pažinimą, yra universalus iš pradžių monadinio, vėliau intermonadinio savęs pažinimo kelias. Pozityvus mokslas yra mokslas, kuris plėtojamas praradus pasaulį. Reikia pirmiau prarasti pasaulį, kad vėl atgautume jį per universalią savimąstą,“ (Edmund Husserl)