Juozapas Stakauskas „Naujieji nacionalizmai ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje“

459 psl. | 145×220 | © 2003 | ISBN: 9955-445-68-8
Sudarė Algimantas Katilius

Raštų rinktinėje sutelkti svarbiausi autoriaus darbai, skirti moderniojo nacionalizmo iššūkiams, su kuriais teko susidurti Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje. Straipsniai apie vyskupus Valančių ir Baranauską vertingi netik mažai žinoma medžiaga, bet ir nebanalia autoriaus interpretacija.

5.99

Add to wishlist

Juozapo Stakausko mokslinis palikimas dar iki šiol nėra iki galo įvertintas. Šioje jo raštų rinktinėje sutelkti svarbiausi darbai, skirti moderniojo nacionalizmo iššūkiams, su kuriais teko susidurti Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje. XIX a. antros pusės XX a. pradžios kunigų seminarijos Lietuvoje buvo išskirtinės svarbos švietimo ir kultūros centrai, nuo jose rengtos dvasininkijos pozicijų nemenka dalimi priklausė ir visuomenės vertybės, jos nusistatymas tautiniu klausimu. Pirmąsyk monografijos pavidalu skelbiamas Stakausko veikalai „Lietuvių kalbos kelias į kunigų seminarijas” leidžia giliau ir plačiau pamatyti tautinio atgimimo procesus, pagal konkretų pavyzdj įsivaizduoti lenkų, rusų ir lietuvių nacionalizmų konfrontaciją.

Straipsniai apie vyskupus Valančių ir Baranauską vertingi netik mažai žinoma medžiaga, bet ir nebanalia autoriaus interpretacija.