Hėrakleitas „Fragmentai“

382 psl. | 120×190 | © 1995 | ISBN: 9986-590-08-6
Tekstą parengė ir iš graikų kalbos vertė,
įvadą ir komentarus parašė Mantas Adomėnas

Hėrakleito mąstymas yra paveikęs Platoną ir stoikus, Hėgelį ir Heidegerį. Šiame leidinyje lietuviškai pateikiama visa Tamsiuoju praminto Hėrakleito išlikusi kūryba.

5.99

Add to wishlist

„Ritinio tu Hėrakleito neskubink išskleist iki galo – Bus Efesiečio taku žengti nelengva tikrai: Vien tik migla ir tamsybė aplink; tiktai pašvęstajam Lydint nutvikstų šviesa netgi už saulę skaisčiau.“ (Anth. Palatina IX 540)

Hėrakleito mąstymas yra paveikęs Platoną ir stoikus, Hėgelį ir Heidegerį. Šiame leidinyje lietuviškai pateikiama visa Tamsiuoju praminto Hėrakleito išlikusi kūryba.