Jerzy Kłoczowski „Krikščionių bendruomenės besikuriančioje Europoje“

455 psl. | 170×240 | © 2006 | ISBN: 9955-656-33-6
Iš lenkų kalbos vertė Vytautas Dekšnys

Jau veik du tūkstantmečius daugybė vyrų ir moterų visą savo gyvenimą skiria tam, kas neregima, neapčiuopiama, nepamatuojama… Vis dėlto šis gyvenimas Anapusybei, Amžinybei turi labai konkretų istorinį matmenį. Vienuolijos, jų iškiliausi nariai, jų darbai veikė ir tebeveikia dvasinį, intelektinį, meninį ir net politinį bei ekonominį krikščioniškojo pasaulio kraštovaizdį.

6.99

Add to wishlist

Jau veik du tūkstantmečius daugybė vyrų ir moterų visą savo gyvenimą skiria tam, kas neregima, neapčiuopiama, nepamatuojama… Vis dėlto šis gyvenimas Anapusybei, Amžinybei turi labai konkretų istorinį matmenį. Vienuolijos, jų iškiliausi nariai, jų darbai veikė ir tebeveikia dvasinį, intelektinį, meninį ir net politinį bei ekonominį krikščioniškojo pasaulio kraštovaizdį.

Kaip atsirado vienuolijos? Kaip jos kito laiko būvyje? Kokia jų vidinė sandara ir dvasingumo principai? Koks jų poveikis Rytų ir Vakarų istorijai?
Kaip jos pačios atsiliepdavo į istorijos iššūkius? Modernieji istorinio tyrimo metodai autoriui leidžia atsakyti į šiuos klausimus ne tik išsamiai, bet ir naujai ir įžvalgiai.