Stasys Yla „Komunizmas Lietuvoje“

143 psl. | 140×210 | © 2012 | ISBN: 978-609-450-015-2
Tekstą parengė, įvadą ir komentarus parašė Nerijus Šepetys

1937 m. kunigas Stasys Yla prisidengęs Juozo Dauliaus slapyvardžiu išleido knygą „Komunizmas Lietuvoje“. Autorius aprašė idėjinę ir politinę komunizmo tikrovę. Antrojoje knygos dalyje kalbama apie komunizmo poveikį žmonių tarpusavio santykiams, sąmoningumui ir tai, ko žmonės tikisi vieni iš kitų ir iš valstybės.

5.99

Add to wishlist
Kategorijos: , Žymos: , ,
„Valstybė, atsižvelgdama į tai, koks komunizmas yra ir kokias priemones jis vartoja savo idėjų platinimui, turėtų ir toliau, kaip iki šiol yra dariusi, drausti mūsų krašte viešąjį komunistų veikimą. Kokia vyriausybė ir koks režimas bebūtų, komunistiniam veikimui neturėtų būti duodama laisvė, lygiai kaip neduodama laisvė tiems, kurie siekia mūsų tautos pamatų griovimo.“ (Stasys Yla)
„1937 m. Lietuvoje pasirodė Juozo Dauliaus slapyvardžiu prisidengusio kunigo Stasio Ylos veikalas, kurį galime drąsiai vadinti geriausia ir profesionaliausia iš iki šiol parašytųjų Lietuvos autorių studijų apie komunistus, komunizmą, jo grėsmę ar kovą su ja.“ (Nerijus Šepetys)