Józef Tischner „Dramos filosofija“

340 psl. |© 2023 | ISBN: 978-609-8280-29-6
Iš lenkų kalbos vertė Vytas Dekšnys. Redagavo Lolita Petrašiūnaitė. Korektorė Žydrė Švobienė. Įvado autorius Adam Michnik

Viršelio dailininkas Jokūbas Jacovskis

14.95

Add to wishlist

„Dramos filosofija“ – tai filosofo, krikščionių kunigo, nonkonformisto komentaras apie epochos ginčus ir dilemas, apie praeitin nueinantį sovietizmą, apie melo, smurto ir dvasios korupcijos užvaldytą pasaulį.

„ŽMOGUS dalyvauja dramoje kitaip negu scenoje esantys daiktai. Jis yra dramatiška esybė ne ta pačia prasme, kaip jis yra moteris ar vyras, vaikas ar senelis. Dalyvaudamas kokioje nors dramoje, žmogus daugiau ar mažiau aiškiai suvokia, jog – jei pasitelksime metaforą – nuo jo paties priklauso jo pražūtis ar išsigelbėjimas. Būti dramatiška esybe – tai teisingai ar klaidingai tikėti, kad pražūtis ar išsigelbėjimas priklauso nuo paties žmogaus.“

Józef Tischner

Knyga žiniasklaidoje

LRT: Mažoji studija. Kultūra ir religija. Józefas Tischneris ir jo dramos filosofija

Bernardinai: Kun. J. Tischneris: „Įsipareigojimas atsiranda iš susitikimo“