Gediminas Mikelaitis (sud.) „Tolyn į laiką – gilyn į gelmę… Kun. Stasys Yla raštuose ir prisiminimuose“

369 psl. | 140×210 | © 1997 | ISBN: 9986-590-37-X
Sudarė ir parengė Gediminas Mikelaitis

„Kun. Stasys Yla žmones daugiau pasiekia asmenišku kontaktu, negu oficialia visuomenine veikla. Šiltas draugiškumas jam lygiai atveria kelią į „savus“ ir „svetimus“. Įvairių pažiūrų žmonėse jis turi nuoširdžiai gerbiančių bičiulių.“ (Juozas Girnius)

2.99

Add to wishlist

„Kun. Stasys Yla žmones daugiau pasiekia asmenišku kontaktu, negu oficialia visuomenine veikla. Šiltas draugiškumas jam lygiai atveria kelią į „savus“ ir „svetimus“. Įvairių pažiūrų žmonėse jis turi nuoširdžiai gerbiančių bičiulių.“ (Juozas Girnius)