„Vilniaus bažnyčių įrašai I“

327 psl. | 160×240 | © 2005 | ISBN: 9955-656-05-0
Iš lotynų kalbos vertį Veronika Gerliakienė
Iš lenkų kalbos vertį Magdalena Grajewska ir Nijolė Juchnevičienė

Knygos projektu siekta surašyti ir paskelbti iki naujojo tūkstantmečio pradžios Vilniaus bažnyčiose išlikusius gausius ir originalius epigrafikos paminklus. Knyga gali sudominti ir platesnį skaitytojų ratą, kuris dėl kitakalbio įrašų teksto, sudarančio kalbinį barjerą, kartais abejingai praeina pro dažnai nepakartojamo žavesio kupinus epigrafinius liudijimus.

8.99

Add to wishlist
Kategorijos: , Žymos: ,

Knyga „Inscriptiones Ecclesiarvm Vilnensium : Vilniaus bažnyčių įrašai : Inskrypcje Wileńskich kościołow“, kurios pirmoji dalis įteikiama skaitytojui, atsirado įgyvendinus bendrą Lenkijos ir Lietuvos klasikinės filologijos specialistų mokslinį projektą: juo siekta surašyti ir paskelbti iki naujojo tūkstantmečio pradžios Vilniaus bažnyčiose išlikusius gausius ir originalius epigrafikos paminklus.

Pirmajame tome aptariami įrašai, esantys dešimtyje Vilniaus sakralinių pastatų: Vilniaus Arkikatedroje, šv. Stanislovo ir Vladislovo bažnyčioje, šv. Petro ir Povilo, šv. Kazimiero, šv. Mykolo, Pranciškonų Švenčiausiosios Mergelės Marijos Dievo Motinos Ėmimo į Dangų, Visų Šventųjų, Viešpaties Jėzaus (Trinitorių), šv. Rapolo, Šventojo kryžiaus ir šv. Stepono bažnyčiose.

Šia publikacija galės naudotis ne tik specialistai, Vilniaus senovės ir nūdienos, Lenkijos ir Lietuvos istorijos tyrinėtojai; turime vilties, kad ji sudomins ir platesnį skaitytojų ratą, ypač turistus, o gal ir vilniečius, kurie dėl kitakalbio (daugiausia lotyniško) įrašų teksto, paprastai sudarančio kalbinį barjerą, kartais abejingai praeina pro dažnai nepakartojamo žavesio kupinus epigrafinius liudijimus.