Anzelmas Kenterberietis „Proslogionas“

145 psl. | 130×190 | © 1996 | ISBN: 9986-590-23-X
Iš lotynų kalbos vertė Vaidilė Stalioraitytė
Įvadą parašė Saulius Drazdauskas

Šv. Anzelmas Kenterberietis – scholastinės teologijos steigėjas, kuriam krikščioniškoji tradicija suteikė „iškiliojo mokytojo“ titulą, puoselėjo karštą troškimą giliau perprasti dieviškuosius slėpinius, kartu vis dėlto suvokdamas, kad Dievo ieškojimo kelionė bent šioje žemėje niekada nesibaigia

3.99

Add to wishlist

Šiandien „Proslogionas“ intriguoja skaitytoją taip pat, kaip ir tada, kai buvo paskelbtas. Šis veikalas – viena mįslingiausių filosofijos knygų.

„Meldžiu, Dieve, trokšti tave pažinti, mylėti ir džiaugtis tavimi. Ir net jei šiame gyvenime negebu to daryti pilnatviškai, tai bent kasdien eisiu į priekį, kol pasieksiu pilnatvę“ (Proslogionas, 14 skyrius). Šita malda leidžia suprasti šio didžiojo viduramžių šventojo mistinę sielą – scholastinės teologijos steigėjas, kuriam krikščioniškoji tradicija suteikė „iškiliojo mokytojo“ titulą, puoselėjo karštą troškimą giliau perprasti dieviškuosius slėpinius, kartu vis dėlto suvokdamas, kad Dievo ieškojimo kelionė bent šioje žemėje niekada nesibaigia.“ („Bažnyčios žinios“)