Liudas Jovaiša (sud.) „Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje“

343 psl. | 170×240 | © 2008 | ISBN: 978-9955-656-59-3
Straipsnių rinkinį sudarė Liudas Jovaiša

Knygoje sistemingai pristatomas benediktiniškas dailės ir architektūros paveldas; pirmą kartą išsamiai prabylama apie vienuolinio gyvenimo kasdienybę, benediktinų vienuolių vaidmenį visuomenės gyvenime, atskirų vienuolynų ir jų socialinių ryšių istoriją bei moderniojo nacionalizmo skverbimąsi į kontempliatyvios bendruomenės erdvę.

9.99

Add to wishlist

Ši knyga – Lietuvos ir Lenkijos istorikų, dailėtyrininkų bei knygotyrininkų bendro darbo vaisius. Juo norima priminti, kokia sena benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, kaip glaudžiai susijusi su mūsų šalies dvasiniu ir kultūriniu paveldu: pirmi benediktinų vienuolių žingsniai Lietuvoje sutampa su Lietuvos vardo paminėjimu 1009 metais. Apie benediktiniškąją kultūrą tebebyloja bažnyčios Kražiuose ir Pivašiūnuose, vienuolynų ansambliai Vilniuje (Šv. Kotrynos), Kaune (Šv. Mikalojaus), Pažaislyje bei Senuosiuose Trakuose, kur 1405 metais Vytautui įsteigus pirmąjį vienuolyną ir užsimezgė benediktinų istorija.

Čia sistemingai pristatomas benediktiniškas dailės ir architektūros paveldas; pirmą kartą išsamiai prabylama apie vienuolinio gyvenimo kasdienybę, benediktinų vienuolių vaidmenį visuomenės gyvenime, atskirų vienuolynų ir jų socialinių ryšių istoriją bei moderniojo nacionalizmo skverbimąsi į kontempliatyvios bendruomenės erdvę.