Sold Out

Petras Kimbrys (sud.) „Biblijos vardų žodynas“

293 psl. | 140×220 | © 2000 | ISBN: 9986-590-97-3
Vardus identifikavo ir transkribavo Aušra Pažėraitė

Šis Biblijos vardų žodynas apima Šventojo Rašto tikrinius (dvasinių būtybių, dangaus šviesulių, asmenų, vietovių ir tautų) vardus, taip pat matus, piniginius vienetus tokia forma, kokie jie yra lietuviškajame Biblijos ekumeniniame leidinyje.

5.99

Neturime

Šis Biblijos vardų žodynas apima Šventojo Rašto tikrinius (dvasinių būtybių, dangaus šviesulių, asmenų, vietovių ir tautų) vardus, taip pat matus, piniginius vienetus tokia forma, kokie jie yra lietuviškajame Biblijos ekumeniniame leidinyje.

Knygoje:

  • Lietuvių kalbos komisijos patvirtintas biblinių vardų sąrašas (asmenvardžiai, vietovardžiai, dvasinių būtybių vardai ir kt.);
  • kirčiuotės, originalios vardų formos ir kita kalbinė bei istorinė informacija;
  • masės, ilgio ir tūrio vienetų lentelės ir jų šiandieniai atitikmenys;
  • Šventojo Rašto knygų pavadinimai, santrumpos, ekumeninio ir katalikiškojo leidimo analitinė lyginamoji lentelė.